Sídliště Ďáblice

v knihovnách


Kniha je dostupná v těchto knihovnách:

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Knihovna Akademie věd ČR v Praze
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Městská knihovna v Praze
Moravská zemská knihovna
Národní knihovna ČR, Klementinum
Národní technická knihovna
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Vědecká knihovna v Olomouci
Národní muzeum - Knihovna
Ústav dějin umění, Praha
Filosofická fakulta UK - Knihovna Jana Palacha
Technická univerzita - Univerzitní knihovna v Liberci

Kniha je také dostupná v živé knihovně knihofil.cz

Kniha Sídliště Ďáblice - Architektura pro lidi

Kniha je dostupná v digitální podobě v knihovním systému Kramerius. Z důvodu omezení autorským zákonem může být tento dokument zobrazen pouze v prostorách MKP na vyhrazených počítačích.

Kde koupit | Knihovny | Libraries | Ohlasy | Großtafelbausiedlung Ďáblice | Videa

Spolek přátel sídliště Ďáblice
IČO: 06760287
Modřínová 1395/24
Kobylisy, 182 00, Praha 8
www.sidliste-dablice.cz