Sídliště Ďáblice

Architektura pro lidi
Přednáška / Tomáš Řepa – Zet pro pražské Ďáblice
Audio záznam přednášky 11. 6. 2020 v Domě umění města Brna v rámci doprovodného programu k výstavě Martin Zet: Sochař Miloš Zet - Zdi, sokly a makety.

1 | 2

Kde koupit | Knihovny | Libraries | Ohlasy | Großtafelbausiedlung Ďáblice | Videa
Spolek přátel sídliště Ďáblice
IČO: 06760287
Modřínová 1395/24
Kobylisy, 182 00, Praha 8
www.sidliste-dablice.cz