Zdroje

Sídliště Ďáblice v literatuře

Sídliště Ďáblice: Architektura pro lidi Sídliště Ďáblice: Architektura pro lidi, Vyd. 1.. Praha : Spolek přátel sídliště Ďáblice, Praha, 2019, 240 s. : ilustrace, mapy, plány : ISBN: 978-80-270-3525-0
Městský mobiliář jako umění ve veřejném prostoru Městský mobiliář jako umění ve veřejném prostoru [rukopis]: diplomová práce / Klára Vetterová; vedoucí práce: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. -- Praha, 2019. -- 148 s.
Diplomová práce se zabývá městským mobiliářem a jeho vývojem v kontextu dějin veřejného prostoru v České republice. Pozornost je zaměřena na jeho transformaci v umělecké dílo - sochu, památník či site specific. Práce se věnuje umělcům, kteří pracují s prv ky městského mobiliáře a veřejným prostorem v České republice. Jakým způsobem dotváří městský mobiliář krajinu měst a jak jej jednotliví umělci vnímají? Tyto umělecké intervence si práce klade za cíl zmapovat a zasadit do světového kontextu.
Sídliště Ďáblice: Sociodemogragická studie FIALA, Tomáš. Sídliště Ďáblice: sociodemografická studie. Praha: Oeconomica, Spolek Krásné Kobylisy, 2019. ISBN 978-80-245-2282-1.
Tato unikátní studie vznikla na Vysoké škole ekonomické Praha ve spolupráci se spolkem Krásné Kobylisy.
Umělecká díla na sídlišti Ďáblice Umělecká díla na sídlišti Ďáblice je mapou, která upozorňuje na zcela ojedinělou a z velké části dochovanou výzdobu vstupních hal obytných domů na tomto sídlišti, Divadlo Kámen, Praha, 2017
Díla jsou v mapě rozdělena do čtyř oddílů. První je věnován veřejnému prostoru. Pozornost si určitě zaslouží například sluneční hodiny (A. Habermann), abstraktní kamenná plastika či úsměvné „koupaliště“ (B. Zemánek). Druhý oddíl upozorňuje na díla ve veřejně přístupných budovách a připomíná i pietní prostor Kobyliské střelnice (M. Zet, M. Sladký). Třetí se zaměřuje na zcela ojedinělou a z velké části dochovanou výzdobu vstupních hal obytných a výškových domů. Osm ulic a více než 50 „domovních znamení“, z nichž za nejhodnotnější lze označit abstraktní mozaiky (V. Sokol) a především bronzové reliéfy ležících žen (J. Hána). Čtvrtý oddíl se zabývá torzem: připomíná původně rozsáhlou a hodnotnou výzdobu základních a mateřských škol. K málu dochovaných děl patří například nefunkční fontána (L. Kodym) v atriu ZŠ Chabařovická či barevná skleněná mozaika páva (J. Vrbová) a liška (J. Černoch) v zahradě MŠ Šimůnkova.
Panelaks The Paneláks : twenty-five housing estates in the Czech Republic
Paneláci 2, Kniha Paneláci 2 se zabývá výstavbou sídlišť na území České republiky od raných obytných souborů z období poválečné dvouletky (1947–1948) až po panelové celky z konce osmdesátých let ovlivněné postmodernou. Osu publikace tvoří osm chronologických kapitol, které se věnují vývoji industrializace hromadné bytové výstavby, proměnám politických a ekonomických podmínek i měnící se roli architektů a urbanistů. Základní uměleckohistorickou linku Rostislava Šváchy a jeho kolegů obohacují a prohlubují pohledy různých humanitních oborů, od historiografie architektury a urbanismu přes antropologii, památkovou péči až k historické demografii. Kniha Paneláci 2 vychází jako katalog výstavy Bydliště: panelové sídliště, kterou na začátek roku 2018 připravilo Uměleckoprůmyslové museum v Praze. Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Praha 2017, 352 str., 295 x 195 mm, ISBN: 978-80-7101-169-9
Paneláci 1, Kniha Paneláci 1 je katalogem cyklu výstav Příběh paneláku, realizovaných v letech 2014–2017 ve všech krajských městech. Formou pasportů představuje padesát (nejen) panelových sídlišť ze čtrnácti krajů České republiky, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Praha 2016, 195 x 195 mm, 464 str., ISBN 978-80-7101-161-3
Sídliště Ďáblice usiluje o památkovou ochranu Hana Řepková, Sídliště Ďáblice usiluje o památkovou ochranu , in: Zprávy památkové péče 77, 2017, č. 4
Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století, Kolekce textů vychází především z empirické práce se statistickými daty a jejich vizualizace formou grafických a kartografických prvků, Academia, Praha 2017, 160 x 230 mm, 252 str., ISBN 978-80-200-2729-0
Urbánní situace, Francouzský filosof a esejista Olivier Mongin nabízí strukturované pojednání toho, co dnes, v době globalizace, znamená město nebo urbánní prostor, Karolinum, Praha 2017, 296 str., ISBN 978-80-2463-442-5
Sídliště, jak dál? Sídliště, jak dál?: Michal Kohout, David Tichý, Filip Tittl, Jana Kubánková, Šárka Doležalová, Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, Ústav nauky o budovách, 2016. ISBN 978-80-01-05905-0.
Teplice Teplice: architektura moderní doby. 1860–2000 / Teplitz: Architektur der modernen Zeit. 1860–2000, Kniha si klade za cíl pojednat o vývoji architektury v Teplicích mezi lety 1860–2000 v celé šíři a ve všech odstínech jejího vývoje. Národní památkový ústav, ÚOP Ústí nad Labem, r. 2016, rozměr 165 x 240 mm, 360 s., barevně, bilingvní - česky a německy, ISBN 978-80-85036-66-4
Jan Jehlik: Rukověť urbanismu JEHLÍK, Jan. Rukověť urbanismu: architektura poznávání a navrhování prostředí. Praha: Ausdruck Books, 2016. ISBN 978-80-260-9558-3.
Problematika památkové ochrany sídlišť na příkladu sídliště Ďáblice Hana Řepková, Problematika památkové ochrany sídlišť na příkladu sídliště Ďáblice, in: Zprávy památkové péče 75, 2015, č. 4, s. 313–321
Collective Housing / Hromadné bydlení, Kniha Hromadné bydlení nabízí ucelený pohled na typologii bytových staveb, ČVUT v Praze, Fakulta architektury, Praha 2015, rozměr 120 x 170 mm, 206 s., bilingvní - anglicky a česky, ISBN 978-80-01058-4-80
Utváření socialistické modernity Zarecor, Kimberly Elman Utváření socialistické modernity : bydlení v Československu v letech 1945-1960 / Kimberly Elman Zarecorová ; [z anglického originálu ... přeložila Alena Všetečková]. Vyd. 1.. Praha : Academia, 2015. 419 s. : il., mapy, plány, faksim. ; (Šťastné zítřky ; sv. 16) ISBN:978-80-200-2308-7
Václav Kokeš: Bakalářská práce KOKEŠ, Václav. Výstavba panelových bytových domů v sedmdesátých letech 20. století s důrazem na výstavbu "Severního města" v Praze. 2014. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění. Vedoucí práce Biegel, Richard.
Martin Hejl & Coll: 2x100 mil. m2 Hejl, Martin 2 x 100 mil. m². Praha: KOLMO.eu, 2014. ISBN 978-80-260-6127-4
Experimentální sídliště Invalidovna / Ladislav Zikmund-Lender (ed.) ; [texty] Vladimír Czumalo ... [et al.]. Hradec Králové : Zikmund, 2014. 143 s. : il. (některé barev.), plány ; 21 cm ISBN:978-80-905271-3-3; 978-80-7480-013-9
Svět měst, Kniha známého urbanisty a architekta podává syntetický výklad o vývoji měst, od velkých starověkých civilizací až do současnosti, Nakladatelství Academia, Praha 2014, rozměr 205 x 260 mm, 716 s., bar., ISBN 978-80-200-1808-3
Legenda o sídlišti Legenda o sídlišti / ed. Markéta Mráčková, Barbora Šimonová, Viktor Vejvoda. Praha : Akademie výtvarných umění v Praze a cosa.cz, 2014. 240 stran : ilustrace, mapy, plány, faksimile ; 21 cm [Obsahuje rejstříky] ISBN:978-80-87108-53-6
Barbora Špičáková: Sídliště Solidarita Sídliště Solidarita / Barbora Špičáková (ed.) ; [texty Michaela Janečková ... et al.]. Vyd. 1.. Kostelec nad Černými lesy : Archiv výtvarného umění, 2014. 126 s. : ilustrace ISBN:978-80-905744-2-7
Lucie Zadražilová: Když se utopie stane skutečností Zadražilová, Lucie, Když se utopie stane skutečností / [text] Lucie Zadražilová ; [fotografie Jaromír Čejka]. V Praze : Uměleckoprůmyslové museum v Praze ve spolupráci s Arbor vitae, 2013. 143 s. : il. (Kontexty ; sv. 2) [Když se utopie stane skutečností: panelová sídliště v Československu 1953-1989; Obálkový název:Když se utopie stane skutečností 1953-1989] ISBN:978-80-7101-133-0 (Uměleckoprůmyslové museum : brož.); 978-80-7467-058-9 (Arbor vitae : brož.)
Obec a sídlo. O krajině, urbanismu a architektuře, Soubor textů, věnujících se architektuře a urbanismu, Nakladatelství Ausdruck Books, Praha 2013, rozměr 130 x 190 mm, 168 s., ISBN 978-80-260-5399-6
Sociokulturní pohled na problematiku bydlení v Československu ve 2. polovině 20. století ZADRAŽILOVÁ, Lucie (2012). Sociokulturní pohled na problematiku bydlení v Československu ve 2. polovině 20. století: Prostorová a sociální specifika panelových sídlišť.Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Dizertační práce, FFUK, Katedra kulturologie
Vetřelci a volavky Pavel Karous (ed.), Vetřelci a volavky, Atlas výtvarného umění ve veřejném prostoru v Československu v období normalizace (1968–1989), Praha 2013
Slavomíra Ferenčuhová: Sociologie města 20. a 21. století FERENČUHOVÁ, Slavomíra. Sociologie města 20. a 21. století. Praha: Sociologické nakladatelství, 2013. Základy sociologie. ISBN 978-80-7419-162-6. - Kniha představuje historii sociologie města, nabízí nové čtení a interpretace klasických prací z 19. a 20. století a rámcový přehled dosavadních teorií města. Zároveň mapuje některé aktuální debaty, které se odehrávají na poli mezioborových urbánních studií a které výrazně mění způsob, jakým se dnes sociální vědci dívají na města.
Lesná: 50 let sídliště - sborník příspěvků, Brno, Občanské sdružení Obzor Lesná, 2012
Zarecor, Kimberly Elman, Manufacturing a socialist modernity : housing in Czechoslovakia, 1945-1960 / Zarecor, Kimberley Elman. Pittsburgh : University of Pittsburgh Press, 2011. 383 s. (Pitt series in Russian and East European studies) ISBN:978-0-8229-4404-1
STRUBELT, Wendelin. a Grzegorz. GORZELAK. City and region: papers in honour of Jiri Musil. Farmington Hills, MI: Budrich UniPress, 2008. ISBN 9783940755070.
MUSIL, Jiří a Jan MÜLLER. Vnitřní periferie České republiky, sociální soudržnost a sociální vyloučení. Praha: CESES FSV UK, 2006. Studie CESES, 2/2006.
HORSKÁ, Pavla., Eduard. MAUR a Jiří MUSIL. Zrod velkoměsta: urbanizace českých zemí a Evropa. Praha: Paseka, 2002. ISBN 8071854093.
MUSIL, Jiří a Wendelin. STRUBELT. Räumliche Auswirkungen des Transformationsprozesses in Deutschland und bei den östlichen Nachbarn. Opladen: Leske ₊ Budrich, 1997. ISBN 3810016179.
MUSIL, Jiří. The end of Czechoslovakia. New York: Distributed in the U.S. by Oxford University Press, 1995. ISBN 185866019X.
Viktor Tuček: Humanizujme architekturu: O bydlení dnes a zítra, časopis Věda a technika mládeži, 1988 č. 24, s. 10-13
J. Musil a kol.: Lidé a sídliště. Praha, Svoboda 1985, 335 s.
MUSIL, Jiří, Zdeněk RYŠAVÝ a Libuše VELÍŠKOVÁ. Dlouhodobý vývoj aglomerací v ČSR. Praha: Výzkum. ústav výstavby a architektury, 1985.
Obytný soubor Ďáblice Viktor Tuček (ed.), Obytný soubor Ďáblice, Praha 1984, s. 105.
Jiří Musil: Údržba a čištění komunikací ve městech a obcích MUSIL, Jiří. Údržba a čištění komunikací ve městech a obcích. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1984. 261 s. Řada stavební literatury. - Příručka pro pracovníky, kteří se starají o čistotu komunikací ve městech a obcích i mimo ně.
MUSIL, Jiří. Sociologie pro architekty a urbanisty I. Praha: ČVUT, 1982.
Parter sídliště Ďáblice v Praze, Architektura ČSSR XL, 1981 - Parter sídliště Ďáblice v Praze Viktor Tuček, Parter sídliště Ďáblice v Praze, Architektura ČSSR XL, 1981, č. 6, s. 256–259, online
MUSIL, Jiří. Urbanization in socialist countries. White Plains, N.Y.: M. E. Sharpe, c1980. ISBN 0873321804.
Architektura ČSSR XXXVII, 1978 - Komplexní bytová výstavba Karel Runštuk, Komplexní bytová výstavba, Architektura ČSSR XXXVII, 1978, č. 2, s. 69–71, online
MUSIL, Jiří. Urbanizace v socialistických zemích. Praha: Svoboda, 1977.
Byty dnes a zítra, Praha 1976. Byty dnes a zítra: Praha : Sborník o výstavbě sídlišť v Praze. Letňany, Čimice, Pietní území Kobyliské střelnice, Výstavba hl. m. Prahy-Výstavba sídlišť, 1976, s. 30
Architekti Praze Otakar Novotný a kolektiv PPÚ, Architekti Praze, Praha 1971
Jiří Musil: Sociologie bydlení. Praha: Svoboda, 1971. Sociologická knižnice. Syntetická, přehledná práce se zabývá nejen funkční a interakční teorií bydlení, ale zahrnuje i sociologické aspekty bytové politiky, problematiku bytových systémů a potřeb v nedávné minulosti i v časovém úseku do r.1980. Obšírněji jsou tu zastoupeny i příklady praktické aplikace výsledků výzkumů v pěti užších tématech, jimiž jsou otázka životního cyklu v obytném prostoru, bydlení starých lidí, druhovost bytů, rovnováha různých forem bydlení a velké obytné celky.
Josef Musil - Občanské vybavení sídlišť: Vybrané územně technické a provozně ekonomické otázky, SNTL 1971, s. 79 Ve studii jsou formulovány některé územně technické a provozně ekonomické problémy občanských zařízení. Vyhledávají se tu zejména souvislosti mezi vybavením a oblastmi sídlišť, lokalizační předpoklady provozu a spojitosti mezi provozovateli, uživateli a objekty. Vyvozují se pak věcné závěry ze zjištění, které spatřuje hlavní obtíže v tom, že služby na úrovni použitelného stavu neodpovídají požadavkům obyvatelstva.
Sociologie současného města J. Musil: Sociologie soudobého města, Svoboda, 1967 - Publikace probírá vývoj filozofických a společenskovědních názorů na město a jejich vliv na formování soustavné sociologie města.
MUSIL, Jiří, Květa HRUBÁ a Lubomír KOTAČKA. Průmyslové město v názorech jeho obyvatel: sociologická anketa v Ostravě. Praha: Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1967.
OLEXA, Miroslav. Urbanistické předpoklady vybavení sídlišť. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1967. Řada stavební literatury. - publikace pojednává o občanském vybavení jako souboru zařízení především z urbanistických hledisek. Obsahuje charakteristiky zařízení a provozů, normativy, kapacitní řady s odkazy na studie, rozbory, typové podklady, ap.
MUSIL, Jiří a Miluše PAZDEROVÁ. Sociologické problémy asanačních čtvrtí. Praha: Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1966.
Soutěž na urbanistické řešení ďáblické obytné čtvrti v severním sídlišti Prahy František Šmolík, Soutěž na urbanistické řešení ďáblické obytné čtvrti v severním sídlišti Prahy, Architektura ČSSR XXII, 1963, č. 3, s. 171–178, online
MUSIL, Jiří, POLÁČKOVÁ, Hana, ed. První celostátní diskuse o bydlení. Praha: Ústav normování ve stavebnictví, 1962.
Emanuel Hruška: Nové úkoly v soudobém urbanismu HRUŠKA, Emanuel. Nové úkoly v soudobém urbanismu. Praha, 64 stran: Česká matice technická ; roč. XLI. spisů čís. 178 , 1936 - V úvodu autor kritizuje chaotičnost výstavby dělnických měst a čtvrtí (Žižkov, Smíchov, Kladno) v době konjunktury a prosperity průmyslových podniků za liberálního kapitalismu. Po krachu podniků za krize přejde nejen finanční podpora nezaměstnaných na stát či obec. Ty se také musí snažit ze svých prostředků při zachování vlastnických práv k pozemkům vystavět kvalitní, hygienické a přitom rentabilní byty pro podporované občany. Autor navrhuje, kterak na to - při zachování demokracie v předválečném Československu i při rozvíjení jeho dopravní, zásobovací, průmyslové i obranné infrastruktury. Zabývá se též finanční otázkou asanace zdravotně nevyhovujících částí měst. Za nejrentabilnější považuje asanaci Petrské čtvrti (s. 23, 28-30, 45) a Klárova (s. 27) v Praze. Dále se zabývá nutností vybudování sítě dálnic v celé Republice Československé, dálničního obchvatu kolem Prahy (s. 42-43) a modernizací silniční sítě Prahy (plzeňská výpadová "autosilnice" od Jiráskova mostu - s. 43; úprava Nám. Republiky - s. 45; projekt jistého předobrazu dnešní severojižní magistrály i s Nuselským mostem - s. 46). Závěr studie z r. 1936 se zabývá urbanismem československého venkova.

Nezpracované archivy

Archiv hlavního města Prahy - Výstavba hlavního města Prahy - generální ředitelství : Projektová a plánová dokumentace, komplexní rozbory, organizační normy, personální záležitosti, ekonomické materiály, dokumentace (výstřižky z novin a časopisů) - nezpracováno 132.5 bm
Archiv hlavního města Prahy - Výstavba hl. m. Prahy - Výstavba účelových staveb : Projektová a plánová dokumentace - nezpracováno 10.7 bm
Archiv hlavního města Prahy - Výstavba hlavního města Prahy - výstavba sídlišť : Plánová a projektová dokumentace, komplexní rozbory, korespondence - nezpracováno 18.2 bm
Archiv hlavního města Prahy - Interprojekt Praha: Projekt o čs. kapitálových účastech na těžbě vybraných nerostů v zahraničí, výstavba zelinářské provozovny Práče a její rekonstrukce, výstavba sídliště Severní město - Prosek, dokumenty související s výmazem podniku - nezpracováno 0.9 bm
Státní oblastní archiv v Praze - Prefa Praha, s. p. Projekty, technická dokumentace, katalogy, privatizace, pozemky, provozovny, roční uzávěrky, roční výkazy a rozbory, technicko-ekonomické rozbory, spisový řád, dokumentace cihelna Radlice, kolektivní smlouvy, ceníky - nezpracováno 9.72 bm
Národní archiv - Svaz architektů ČSSR, Praha : Sjezdy, zápisy ze sjezdů, zasedání předsednictva, ze schůzí ÚV, agendy komisí, tajemníků, mezinárodní spolupráce, zahraniční styky, vyhodnocování staveb, soutěže, školení členů, personální agenda, koresponence, tisková dokumentace, přihlášky do Svazu architektů ČSSR - nezpracováno 36 bm